PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2011-02-10
Zielone światło dla szkła: dyrektywa EPBD stwarza szanse dla przeszkleń wysokoefektywnych
Polityka klimatyczna odgrywa w Unii Europejskiej coraz ważniejszą rolę.

Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

tel. 22 548 75 01
fax 22 548 75 55
igp@pl.nsg.com
www.pilkington.pl

» więcej o firmie
Znowelizowana dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) stwarza duże możliwości dla rozwoju budownictwa zrównoważonego i wysokoefektywnych produktów. Grupa NSG (właściciel marki Pilkington, producent szkła dla budownictwa) wraz ze stowarzyszeniem Glass for Europe prowadzą działania na rzecz jednolitego wdrożenia dyrektywy na rynkach europejskich.

Polityka klimatyczna odgrywa w Unii Europejskiej coraz ważniejszą rolę. Jej główne cele dotyczą obniżenia przez kraje członkowskie emisji CO2 o 20% do 2020 r., a także większego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Nowa dyrektywa EPBD, przyjęta 18 maja 2010 r. przez Parlament Europejski, zawiera wytyczne dotyczące wzrostu energooszczędności, koncentrując się na modernizacji istniejących budynków oraz określeniu wymagań dla nowych inwestycji, które od 2020 r. mają spełniać kryterium „bliskiego zeru zużycia energii”.


Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie liczby budynków, które nie tylko spełniają minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, ale i ograniczają zużycie energii i emisję CO2. Wytyczne dotyczą wszystkich budynków o powierzchni powyżej 50 m2, zarówno nowo wybudowanych, jak i już istniejących: sprzedawanych, wynajmowanych lub podlegających znaczącej modernizacji (zdefiniowanej jako modernizacja o koszcie stanowiącym 25 proc. wartości budynku lub obejmująca renowacją ponad 25 proc. jego powierzchni).

Dyrektywa EPBD promuje wykorzystanie w budownictwie energooszczędnych produktów ze szkła. Zgodnie z jej postanowieniami właściciele budynków komercyjnych oraz mieszkaniowych będą zobowiązani do użycia wysokoefektywnego szkła, jeśli zdecydują się na wymianę okien. Tym samym szkło zostało uznane za jeden z kluczowych komponentów wpływających na efektywność energetyczną budynków.

Dyrektywa EPBD wymaga również od państw członkowskich inwestycji w źródła energii odnawialnej, jak ogniwa fotowoltaiczne i termiczne kolektory słoneczne. To spowoduje wzrost zapotrzebowania na szkło wykorzystywane do ich produkcji, np. Pilkington SunPlus™ i NSG TEC™. Grupa NSG już teraz przeznaczyła cztery ze swoich linii produkcyjnych na świecie do produkcji szkła na te cele.


Phil Brown, European Regulatory Marketing Manager Pilkington Building Products powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Unia Europejska zatwierdziła nowelizację dyrektywy EPBD, o którą zabiegaliśmy. Daje ona doskonałą szansę branży szklarskiej, aby pokazać swoje najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty, pomagając tym samym w powstrzymaniu zmian klimatycznych. Dzięki nowelizacji dyrektywy spodziewamy się dużego popytu na energooszczędne produkty ze szkła. Nasze rozwiązania, takie jak np. Pilkington Optitherm™ i Pilkington Suncool™, spełniają stosowne wymagania”.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy każdy kraj w Unii Europejskiej będzie musiał ustanowić system certyfikatów energetycznych dla wszystkich budynków, które są budowane, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy, a także dla wszystkich obiektów publicznych. Certyfikaty te będą obejmować rekomendacje dotyczące poprawy parametrów energetycznych dla znaczących modernizacji lub dla indywidualnych elementów budynku, takich jak energooszczędne okna. Poza tym rządy mogą powiązać certyfikaty energetyczne z finansowymi ulgami, które zachęcą właścicieli do podniesienia standardu swoich budynków, np. za pomocą wysokoefektywnych przeszkleń.

Grupa NSG będzie blisko współpracować z rządami państw członkowskich, aby zapewnić spełnienie celów sformułowanych w dyrektywie EPBD w sposób efektywny i skuteczny. Grupa NSG podejmie również starania, aby pokazać rządzącym najlepsze sposoby wdrożenia finansowych zachęt promujących stosowanie w budynkach zrównoważonych rozwiązań, wspierając jednocześnie europejską branżę szklarską i przekonując rynek do wysokoefektywnych produktów ze szkła.Nazwa Pilkington jest ściśle powiązana ze szkłem od roku 1826. W roku 2006 firma Pilkington została przejęta przez japońską Grupę NSG. Marka Pilkington została zachowana jako nazwa produktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego. Powiększona Grupa NSG jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych dla branży budowlanej, motoryzacyjnej i sektora szkła specjalnego. Działalność związana z produkcją prowadzona jest w 30 krajach na czterech kontynentach. Nasze produkty sprzedawane są w ok. 130 krajach. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2010 r. sprzedaż Grupy wyniosła ok. 4,7 miliarda euro. Z łącznej sprzedaży Grupy 44% zrealizowano w Europie, 29% w Japonii, 13% w Ameryce Północnej, a 14% w pozostałych częściach świata.

źródło: Effective Public Relations, Pilkington Polska