PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2012-06-22
Niecodzienna metoda termomodernizacji – fasada Schüco ERC 50
Przy zastosowaniu systemu Schüco ERC 50 prace modernizacyjne ograniczają się do realizacji kilku prostych kroków montażowych.

Schüco International Polska Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 2
96-321 Siestrzeń

tel. 46 858 32 00
fax 46 858 32 01
schueco@schueco.pl
www.schueco.pl

» więcej o firmie

Europejskie standardy energooszczędności w budownictwie narzucają potrzebę gruntownej modernizacji nieefektywnych energetycznie budynków użyteczności publicznej do 2019 roku, co w przypadku wielu z nich będzie oznaczało wyłączenie z użytku i straty dla właścicieli. Fasada modernizacyjna Schüco ERC 50 pozwala na poprawienie bilansu energetycznego obiektu w trakcie jego normalnego funkcjonowania, bez potrzeby przenoszenia użytkowników i najemców.

Budynki o zapotrzebowaniu nawet 50 kWh/m2rok to standard, który narzucają postanowienia Dyrektywy 2010/31/UE. Obecnie budynki użyteczności publicznej zużywają nawet do sześciu razy więcej energii. Alternatywnym wyjściem do klasycznej termomodernizacji polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien i instalacji, jest bezinwazyjna metoda „drugiej skóry", polegająca na montażu do istniejącej elewacji prefabrykowanej fasady Schüco ERC 50, skupiającej w sobie termoizolację, system zacienienia, a także wysokoefektywne instalacje. Zracjonalizowana logistyka remontu oznacza dla wykonawcy błyskawiczną realizację projektu, zaś dla inwestora eliminację dodatkowych kosztów, związanych z przestojami w użytkowaniu budynku, o czym przekonał się właściciel biurowca zmodernizowanego w 2010 roku w Dortmundzie.


Fasada Schüco ERC 50. Konstrukcja zewnętrzna.
Fot. Schüco

Bezinwazyjna przemiana

Przy zastosowaniu systemu Schüco ERC 50 prace modernizacyjne ograniczają się do realizacji kilku prostych kroków montażowych, które zasadniczo nie wpływają na komfort przebywania w budynku. Większa część prac jest realizowana na zewnątrz, przy użyciu prefabrykowanej konstrukcji aluminiowej, mocowanej do stropów. Nowe okna aluminiowe montowane są w sposób szczelny za pomocą specjalnych profili montażowych. Następnie w przestrzeń pomiędzy starą elewacją a konstrukcją nośną mocowana jest termoizolacja a na końcu panele fasadowe. Różne grubości izolacji, montowanej w strefach nieizolowanych cieplnie, wentylowanych od tyłu, pozwalają osiągnąć pożądany standard termoizolacyjności, włącznie z pasywnym. Demontaż starej stolarki okiennej następuje dopiero po zakończeniu prac na zewnątrz i może być z powodzeniem realizowany poza godzinami pracy. Za przykład ekspresowej modernizacji może posłużyć wyremontowana w ciągu zaledwie 5 miesięcy powłoka biurowca Hans Böckler Haus w Dortmundzie.


Do konstrukcji bazowej mocowane są okna a następnie termoizolacja
Fot. Schüco

Błyskawiczna transformacja

Budynek wzniesiony w 1968 roku z prefabrykowanych płyt betonowych nie zapewniał komfortowych warunków przebywania, ze względu na liczne defekty konstrukcyjne i duże, przeszklone powierzchnie, które doprowadzały do przegrzewania budynku latem oraz wychładzania zimą. Dzięki metodzie „drugiej skóry" udało się podnieść funkcjonalność i wartość obiektu o łącznej powierzchni elewacji 5 000 m2 bez zakłócania pracy 250 zatrudnionych tam osób. Wymiana okien w 10 - kondygnacyjnym budynku zajęła tylko dwa dni. Zintegrowane z fasadą Schüco ERC 50 ukryte żaluzje zewnętrzne zapewniły ochronę przed oślepianiem i nagrzewaniem wnętrz. Elastyczne rozwiązanie umożliwiło dodatkowe oszczędności na materiałach wykończeniowych. Zamiast nowych okładzin elewacyjnych użyto oryginalnych kamiennych płyt, które pozwoliły zachować ponadczasowy wygląd architektoniczny budynku.


Zmodernizowana fasada biurowca w Dortmundzie
Fot. Schüco

Jutro termodernizacji

Uzyskanie zapotrzebowania na energię na minimalnym poziomie nie będzie możliwe bez rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie darmowej energii ze źródeł odnawialnych. Z konstrukcją Schüco ERC 50 mogą być zintegrowane nie tylko tradycyjne elementy stolarki, ochrony przeciwsłonecznej czy indywidualnie dobrane okładziny elewacyjne, lecz również aktywne elementy, pozwalające na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną bez całościowej modernizacji istniejących instalacji wewnętrznych. Zamiast tradycyjnych paneli elewacyjnych można zastosować panele fotowoltaiczne Schüco ProSol TF/TF+, dzięki którym fasada przetwarza promieniowanie słoneczne na darmową energię elektryczną do zasilania urządzeń w budynku. Fasada modernizacyjna Schüco ERC 50 może również zostać wzbogacona o wydajne i energooszczędne systemy zdecentralizowanej wentylacji z odzyskiem ciepła. Stolarka opcjonalnie wyposażona w mechatroniczne okucia Schüco TipTronic w połączeniu z czujnikami CO2 będzie realizować zadania automatycznego wietrzenia pomieszczeń. Bezprzewodowa technologia pozwala bez trudu zintegrować z automatyką budynku wszystkie aktywne elementy. W ten sposób otrzymujemy inteligentny budynek przyszłości, który sam nie tylko oszczędza, lecz również pozyskuje energię z otoczenia.


System do modernizacji elewacji Schüco ERC 50
Fot. Schüco

Zdjęcie główne:
Fasada modernizacyjna Schüco ERC 50 z ogniwami Schüco Pro Sol TF+
Fot. Schüco
Schüco - Zielona Technologia dla Błękitnej Planety

Oznacza to czystą energię z okien i systemów solarnych oraz wkład Schüco w ochronę środowiska dzięki zastosowaniu przyszłościowych powłok budynków. Dokładniej mówiąc, Energy3 to: oszczędzanie energii - pozyskiwanie energii - zarządzanie energią. Systemy okienne i fasady firmy Schüco o optymalnej izolacyjności cieplnej nie tylko oszczędzają energię, lecz również pozyskują ją dzięki wydajnym systemom solarnym. W rezultacie powstaje nadwyżka energii, którą można efektywnie wykorzystać dzięki inteligentnemu zarządzaniu. Umiejętne gospodarowanie energią odnosi się zarówno do pełnionych przez budynek funkcji, jak i życia codziennego. Jest to znaczący krok w kierunku samowystarczalności energetycznej, która zapewni przyszłym pokoleniom bezpieczną przyszłość.

Firma Schüco, z ponad 5 000 pracownikami oraz 12 000 firmami partnerskimi, aktywnie działa w ponad 75-u krajach na całym świecie. W 2010 roku osiągnęła roczny obrót na poziomie 2,35 miliardów Euro.

źródło: Schüco