PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2020-02-25
Technologia Smart-Tinting firmy Halio zdaje test tropikalny
Halio International opublikował wyniki obszernego testu w warunkach laboratoryjnych przeprowadzonego przez Energy Research ...

Halio International
Avenue Jean Monnet 4
1348 Louvain-la-Neuve, Belgia

tel. +32 486 89 35 16
katia.hansen@halioglass.com
www.halioglass.eu

» więcej o firmie

Korzyści w komforcie cieplnym, ochronie przed oślepianiem i zużyciu energii.

W eksperymencie instytutu BCA Skylab Singapore przeprowadzono porównanie elektrochromatycznej technologii Halio® Glass z klasycznymi jednokomorowymi szybami zespolonymi z mechaniczną osłoną przeciwsłoneczną. Wyniki pokazują, że inteligentnie przyciemniane szkło poprawia komfort użytkowania i obniża koszty energii przy jednoczesnym zachowaniu widoczności otoczenia zewnętrznego. Zatrzymane zostało 100 % światła oślepiającego, zaoszczędzono od 17 do 25 % kosztów energii elektrycznej na oświetlenie i przez ponad 95 % czasu trwania testu osiągnięto dobry komfort w pomieszczeniu.

Halio International opublikował wyniki obszernego testu w warunkach laboratoryjnych przeprowadzonego przez Energy Research Institute Politechniki Nanyang w Singapurze. W badaniach w BCA Skylab, jednym z najbardziej spektakularnych laboratoriów na całym świecie, była testowana w warunkach rzeczywistych elektrochromatyczna technologia firmy Halio, znana na rynku jako „inteligentnie przyciemniane szkło" „Wyniki eksperymentów dowodzą, że możemy zakwalifikować technologię Halio jako innowacyjne, zielone rozwiązanie dla budynków przyszłości", wyraża swoje zadowolenie Benoit Domercq, Dyrektor Generalny na Europę i Bliski Wschód w firmie Halio International.Obrotowa platforma umożliwia różne scenariusze oświetlenia     

Na obrotowej platformie na dachu 7-piętrowego budynku umieszczone są dwa identyczne pomieszczenia badawcze instytutu BCA Skylab, każde o powierzchni 43 m². Umożliwia to przeprowadzenie testów technologicznych w wymagających warunkach tropikalnych przy zróżnicowanym nasłonecznieniu. Dla realizacji pomiarów dostępnych jest ponad 200 czujników. W badaniu porównywano warunki panujące w pomieszczeniu z elewacją wykonaną ze szkła Halio do warunków w pomieszczeniu referencyjnym z elewacją z konwencjonalnego jednokomorowego oszklenia z powłoką Low-E i żaluzjami. W obu pomieszczeniach zostały odtworzone identyczne warunki biurowe.   

Wyniki pokazują, że technologia Halio przewyższa tradycyjne szkła Low-E w trzech zakresach: ochrony przed oślepianiem, komfortu cieplnego i oszczędności energii elektrycznej na oświetlenie.

POMIESZCZENIE REFERENCYJNE Powłoka Low-E   POMIESZCZENIE HALIO Szyba Halio z regulacją automatyczną
3 godziny dokuczliwe światło oślepiające, 1,25 godzin drażniące światło oślepiające KOMFORT
WIZUALNY
Nie zanotowano światła oślepiającego
Podstawowe zużycie energii
z oszkleniem Low-E i zasuniętymi żaluzjami
OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII
Obniżenie kosztów energii oświetlenia o 17 % (w kierunku zachodnim) wzgl. 25 % (w kierunku północnym)
75 - 78 % czasu KOMFORT CIEPLNY (PMV2 w kategorii B stosownie do DIN ISO 7730) 95 % czasu

Komfort wizualny: ochrona przed oślepianiem

Zdjęcia wykonane kamerą HDR, która obejmowała całkowite pole widzenia użytkownika budynku, pokazują, że Halio zatrzymuje w 100 % ekstremalnie silnego oślepiającego światła. Okres prób obejmował trzy następujące po sobie popołudnia, przy czym testowane elewacje były skierowane na zachód. Zarejestrowane przez kamerę wartości zostały przeliczone na współczynnik oślepienia DGP i przyporządkowane zgodnie z metodą Wienolda i Christoffersena (Wienold, 2006) czterem kategoriom: niezauważalne, zauważalne, drażniące i dokuczliwe. Łącznie 3 godziny „dokuczliwego światła oślepiającego" i 1,25 godziny „drażniącego światła oślepiającego" zmusiło użytkowników w pomieszczeniu referencyjnym do opuszczenia żaluzji i tym samym także do przerwania widoczności otoczenia zewnętrznego. Natomiast w przeciągu wszystkich trzech dni w pomieszczeniu z oszkleniem Halio nie stwierdzono jakiegokolwiek oślepienia światłem naturalnym. Nawet w stanie całkowitego przyciemnienia szkło Halio pozostawało przejrzystym. Użytkownik budynku posiada stale najlepszy dostęp do światła naturalnego, ponieważ sterownik automatycznie dopasowuje stopień zaciemnienia do zmiany intensywności oślepiania.

Mniejsza konieczność sztucznego oświetlenia

Ze wzrostem komfortu wizualnego powiązana była redukcja kosztów energii przeznaczonej na oświetlenie. W pomieszczeniu testowym wyposażonym w szkło Halio zapotrzebowanie na energię elektryczną było o 17 % mniejsze przy ukierunkowaniu na zachód i o 25 % mniejsze przy ukierunkowaniu na północ w porównaniu do sytuacji referencyjnej z zasuniętymi żaluzjami. 

Podwyższony komfort cieplny

I w ostatniej, nie mniej ważnej kwestii, dokonano także pomiarów różnic komfortu cieplnego zgodnie z DIN EN ISO 7730 wzgl. DIN EN 15251. Do obliczenia wskaźnika PMV (indywidualne samopoczucie) i wskaźnika PPD (stopień dyskomfortu) zgodnie z ISO 7730 uwzględniono parametry klimatyczne, takie jak temperatura pomieszczenia, średnia temperatura promieniowania, wilgotność powietrza i prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu.

  Kategoria A Zalecana dla pomieszczeń, z których korzystają osoby bardzo wyczulone i wymagające opieki, takie jak dzieci, seniorzy i osoby chore (mniej niż 6 % niezadowolonych) Kategoria B Zalecana dla pomieszczeń w nowo wzniesionych i odrestaurowanych budynkach (mniej niż 10 % niezadowolonych)
Halio 61 % czasu w okresie pomiarowym 95 % czasu w okresie pomiarowym
Szyba zespolona jednokomorowa z podniesionymi żaluzjami 33 % czasu w okresie pomiarowym 75 % czasu w okresie pomiarowym
Szyba zespolona jednokomorowa z opuszczonymi żaluzjami 36 % czasu w okresie pomiarowym 78 % czasu w okresie pomiarowym

Również tutaj wyniki wskazują na wyraźne zalety technologii elektrochromatycznej. Ponad 95 % czasu w pomieszczeniu testowym z oszkleniem Halio panował przyjemny klimat kategorii B, w porównaniu do 75 i 78 % w przypadku oszklenia jednokomorowego z otwartymi lub zasuniętymi żaluzjami. Sugeruje to domniemanie, że inteligentne zaciemnienie poza przeciwdziałaniem światłu oślepiającemu może również obniżyć ilość doprowadzonej energii z zewnątrz i tym samym na stałe poprawić komfort cieplny.

Odwołania do literatury
Wienold, J. C. (2006). Evaluation methods and development of a new glare prediction model for daylight environments with the use of CCD cameras. . Energy Build. 38, S. 743-757.

źródło: Halio International