PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2012-11-22
Bezpieczna i zdrowa praca w NSG Group
W środę 14 listopada 2012 r., po raz czwarty w Polsce, a drugi na świecie, w zakładach NSG Group (właściciela marki Pilkington) obchodzono „Dzień Bezpieczeństwa".

Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

tel. 22 548 75 01
fax 22 548 75 55
igp@pl.nsg.com
www.pilkington.pl

» więcej o firmie

14 listopada we wszystkich zakładach NSG Group w Polsce odbył się „Dzień Bezpieczeństwa". To długofalowy program na rzecz poprawy standardów bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom przy pracy, zainicjowany w Polsce, a obecnie realizowany we wszystkich zakładach koncernu na świecie.

W środę 14 listopada 2012 r., po raz czwarty w Polsce, a drugi na świecie, w zakładach NSG Group (właściciela marki Pilkington) obchodzono „Dzień Bezpieczeństwa". Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wszyscy pracownicy Spółek i zakładów produkcyjnych Pilkington także w Polsce - w sumie ponad 2000 osób. Tegoroczne wydarzenie, mające na celu promowanie bezpiecznych zachowań i zdrowej sylwetki przeprowadzono pod hasłem „Proste plecy nie dla hecy".

„Zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych aspektów działalności NSG Group. Celem należących do koncernu Spółek Pilkington, zajmujących się produkcją i przetwórstwem szkła dla budownictwa i motoryzacji, jest bezwypadkowa praca. Jej podstawą jest świadomość i zachowanie załogi oraz umiejętność postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia" - mówi Monika Kuczyńska, dyrektor ds. personalnych NSG Group w Polsce i Czechach.


Założeniem realizowanego przez NSG Group projektu „Dzień Bezpieczeństwa", jest systematyczna edukacja pracowników w obszarze korzyści wynikających z bezpiecznego zachowania i dbania o własne zdrowie. W ramach tegorocznego programu, w zakładach zorganizowano liczne spotkania, quizy dotyczące zasad BHP, a także konkursy sprawnościowe. Przeprowadzono wykłady i prezentacje dotyczące bezpiecznego dźwigania, czy stosowania wygodnego dla kręgosłupa obuwia. Pracownicy mieli możliwość spotkania z rehabilitantami, którzy w przystępny sposób wyjaśniali jak poruszać się i wykonywać codzienne czynności, aby zapobiec uszkodzeniom układu kostnego. Powodzeniem cieszył się pokaz ćwiczeń wzmacniających kręgosłup oraz warsztaty „Ocena ryzyka dla ręcznego przemieszczania ciężkich elementów". Duża część multimedialnych materiałów edukacyjnych została umieszczona w intranecie.

W ramach wydarzenia w zakładach miały liczne miejsce atrakcje, takie jak wystawy sprzętu ochronnego, nauka Nordic Walking, pokazy działania alkogogli, symulacje hamowania wózków widłowych, a także możliwość zrobienia wielu badań - m.in. ciśnienia, poziomu cukru czy pH skóry.

„Projekt „Dzień bezpieczeństwa" realizujemy w Spółkach Pilkington w Polsce już po raz czwarty" - kontynuuje Monika Kuczyńska. „Jego celem jest zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich pracowników. Połączenie zabawy i konkursów sprawnościowych z warsztatami sprawia, że pracownicy chętnie uczestniczą w zdaniach, poznają korzyści z przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, a także rozwijają system komunikacji wewnętrznej, np. konfrontując wiedzę z pracownikami filii w innych miastach".

Prowadzony przez NSG Group projekt „Dzień bezpieczeństwa" został wyróżniony w ostatnim raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki", opracowanym i wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja prezentuje najlepsze praktyki i działania z zakresu CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników, otoczenia społecznego i środowiska.Pilkington zajmuje się produkcją szkła od roku 1826. W roku 2006 firma Pilkington została przejęta przez japoński koncern NSG Group. Marka Pilkington została zachowana jako nazwa produktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego. Powiększone NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych działając w dwóch podstawowych sektorach: motoryzacyjnym (rynek części oryginalnych i zamiennych) oraz w obszarze szkła technicznego i architektonicznego, które obejmują szkło i produkty szklane do budynków nowych i poddawanych renowacji, szeroką gamę produktów o wartości dodanej, a także zaawansowane produkty dla technologii informatycznych i komunikacyjnych, zastosowań technicznych i energetyki słonecznej. Produkcja odbywa się w 29 krajach na czterech kontynentach. Produkty Grupy sprzedawane są w ok. 130 krajach. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2012 r. sprzedaż Grupy wyniosła ok. 6 miliardów euro. Z łącznej sprzedaży Grupy 42% zrealizowano w Europie, 28% w Japonii, 13% w Ameryce Północnej, a 17% w pozostałych częściach świata.

źródło: Pilkington Polska
zdjęcia: Pilkington