PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2013-11-12
Wymóg certyfikacji w zamówieniach publicznych
Uniwersytet Jagielloński od wykonawców oczekuje certyfikacji budowli zgodnej ze standardem BQS. Zamówienia publiczne na realizację inwestycji budowlanych angażują znaczne środki finansowe.

Uniwersytet Jagielloński od ponad dekady rozwija swoje zaplecze infrastrukturalne, stając się przy tym przykładem nowoczesnej i świadomej jednostki publicznej. W uczelnianych specyfikacjach istotnych warunków zamówień umieszczany jest m.in. wymóg certyfikacji budowli według standardów BQS.

Problemy związane z jakością oddawanych do użytku budowli to nie tylko kwestia prawidłowo wykorzystanych środków finansowych. Bardzo istotne jest także bezpieczeństwo użytkowników oraz trwałość poszczególnych elementów obiektów. Wiąże się to również z optymalizacją wydatków w kolejnych latach eksploatacji budynków, kiedy to konieczne jest przeprowadzanie prac konserwatorsko-remontowych. Aby sprostać tym wymaganiom, inwestycja może zostać poddana okresowym audytom w trakcie jej realizacji, które umożliwiają uzyskanie certyfikatu zgodnego ze standardem BQS (niem. Baubegleitende Qualitätssicherung; ang. Building Quality Supervision). Jest on niezależnym potwierdzeniem o dotrzymanej jakości obiektu budowlanego. Uniwersytet Jagielloński od ponad 10 lat rozbudowujący swoje zaplecze infrastrukturalne, jest przykładem instytucji, która bardzo świadomie realizuje cele rozwojowe i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na realizację dużych obiektów budowlanych zamieszcza wymóg dotyczący certyfikacji zgodnej ze standardem BQS.

Certyfikacja budowli gwarantuje wysoką jakość jej wykonania

Certyfikacja zgodna ze standardem BQS to dobrowolne poddanie inwestycji serii audytów, które weryfikują poprawność prowadzonych prac budowlanych oraz potwierdzają osiągniętą finalnie jakość całego obiektu. - Uniwersytet Jagielloński rozpoczął zamieszczenie wymogów certyfikowania w SIWZ podczas przetargu na budowę III Kampusu. Od tego czasu wszystkie inwestycje, których do tej pory było już 11, wykonane zostały zgodnie ze standardem BQS. Dzięki temu zyskaliśmy pewność, że oddawane do użytku obiekty to efekt prawidłowo wydanych pieniędzy, co bezpośrednio przekłada się na ich bezpieczeństwo i walory użytkowe - mówi prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podkreśla również, że w całym procesie bardzo istotna jest współpraca z jednostką certyfikującą TUV SUD Polska, która nadzoruje inwestycję już na etapie projektu, później w trakcie wykonywania prac aż do ostatecznych odbiorów. Przez cały okres intensywnej rozbudowy zaplecza infrastrukturalnego przeprowadzonych zostało ponad 350 audytów i wydano ponad 20 certyfikatów - są one bowiem wystawiane osobno dla projektu oraz budowy. Dzięki temu możliwe było terminowe oddanie do użytku takich obiektów, jak m.in.: Auditorium Maximum,  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej czy kryta pływalnia typu olimpijskiego wraz z halą sportową do gier zespołowych, a obecnie na ukończeniu są: Wydział Fizyki oraz Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych.

Mały koszt, który warto ponieść

Największe problemy, które dotykają sektor budowlany to przede wszystkim brak dbałości o jakość. Skutkuje to nie tylko wzrostem kosztów koniecznych do przeprowadzania napraw czy remontów będących wynikiem pojawiających się awarii, ale wpływa również na bezpieczeństwo osób korzystających ze zrealizowanych obiektów. Osobną sprawą są także problemy przy odbiorze czy kontrolach prowadzonych przez instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzór budowlany. Jak mówi Jacek Kucharski, dyrektor działu budowlanego TÜV SÜD Polska: Decyzja związana z certyfikacją obiektu powinna być podejmowana już na etapie jego planowania. Podmioty zasilane finansowo ze Skarbu Państwa, są wyjątkowo obarczone odpowiedzialnością za prawidłowe rozdysponowanie środków przeznaczonych na realizację inwestycji. Nasza współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim pokazuje, że rozwiązania wdrażające proces certyfikacji zgodnie ze standardem BQS są efektywne i umożliwiają zapobieganie zwiększaniu wydatków, zarówno w trakcie samej budowy, jak i podczas użytkowania obiektów. Z prowadzonych przez nas statystyk wynika, że koszt certyfikacji dokumentacji i wykonawstwa to ok. 0,4 proc. wartości inwestycji. W przypadku pojawiania się problemów, kiedy inwestycja nie jest poddawana audytowi, wydatki te są wielokrotnie większe.

źródło: Royal Brand