PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2012-10-22
Wielka płyta może być oszczędna
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku umożliwia uzyskanie dwóch rodzajów dofinansowań.

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

tel. 68 385 02 50
fax 68 385 02 34
rockwool@rockwool.pl
www.rockwool.pl

» więcej o firmie

Kiedy mówimy o oszczędzaniu energii w budynkach mieszkalnych, pierwszymi skojarzeniami często są energooszczędne żarówki czy sprzęty RTV i AGD. To bardzo korzystne rozwiązania. Warto jednak zdać sobie sprawę, jakie rozwiązania przynoszą realne korzyści, a które z nich dotyczą jedynie znikomego odsetka w puli sumującej się do kwoty wydatków.

Zgodnie z danymi GUS z 2009 roku, zużycie energii na oświetlenie i sprzęt elektryczny stanowi znikomy procent (7,2%) całkowitego zużycia. Takie czynności jak ogrzewanie wody (14,4%) czy gotowanie (8,2%) również nie są najważniejszą przyczyną wysokich rachunków. Okazuje się, że ponad 70% kosztów stanowi energia zużywana na ogrzewanie budynków. Są to ogromne ilości, stanowiące ponad 30 procent całkowitego zużycia energii w Polsce. Wydatki na energię i ciepło w budownictwie przewyższają te w przemyśle czy transporcie.


Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w zasobach mieszkaniowych Polaków. - Zdecydowana większość z nas wciąż mieszka w blokach zbudowanych w latach 60 i 70 ubiegłego wieku. Są to budynki w których występują znaczne straty ciepła, spowodowane nieszczelnymi przegrodami zewnętrznymi czy słabą izolacją ścian czy dachów. Na szczęście mieszkanie w starego typu budownictwie wielorodzinnym nie oznacza, że jesteśmy skazani na bezsensowne straty ciepła. Wystarczy przeprowadzić odpowiednią termomodernizację z równoczesną poprawą wyglądu budynku - komentuje Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny ROCKWOOL Polska. Na polskim rynku są od wielu lat dostępne zarówno dobrej jakości materiały, jak i instrumenty finansowe mogące wspomóc spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową w finansowaniu takiej inwestycji. Jak się do tego zabrać?


Sposoby finansowania termomodernizacji

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku umożliwia uzyskanie dwóch rodzajów dofinansowań, z których można skorzystać planując termomodernizację: mowa o premii remontowej i premii termomodernizacyjnej. O tę pierwszą mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed 14 sierpnia 1961 r. Jej wysokość może stanowić 20% wykorzystanej kwoty kredytu na realizację remontu, jednak nie może przekroczyć 15% rzeczywistych kosztów. Choć nie jest to premia przyznawana w celach stricte termomodernizacyjnych, jednym z warunków jej uzyskania jest osiągnięcie co najmniej 10% rocznych oszczędności na cele ogrzewania i c.w.u. Natomiast w ramach premii termomodernizacyjnej można uzyskać dofinansowanie bezpośrednio związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, m.in. na docieplenie przegród zewnętrznych budynku, przez które ucieka najwięcej ciepła. Wysokość premii termomodernizacyjnej może wynosić 20% kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów inwestycji termomodernizacyjnej i nie więcej niż dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii i ciepła.


Jak otrzymać premię?

Pierwszym krokiem do uzyskania premii powinno być skontaktowanie się z audytorem energetycznym w celu wykonania audytu termomodernizacyjnego lub remontowego. Następnie, na podstawie wykonanego audytu, tworzy się plan prac. W ramach audytu obliczona zostaje też wysokość premii oraz szacowane oszczędności wynikające z przeprowadzonej modernizacji. Kolejnym krokiem jest złożenie, wraz z wnioskiem kredytowym, wniosku o premię (należy do niego dołączyć wyniki audytu) do jednego z komercyjnych banków, współpracujących w zakresie premii z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez BGK, inwestor może już podpisać umowę na udzielenie kredytu i przyznanie premii z bankiem kredytującym i zabrać się za prace budowlane. Po zakończeniu prac zgodnie z planami i terminami zawartymi w umowie kredytowej, bank udzielający kredytu przesyła komplet dokumentów do BGK, na podstawie których wypłaca on premię przeznaczoną na spłatę części zadłużenia inwestora.

Na co najlepiej przeznaczyć pieniądze?

- Inwestor dysponujący nieograniczoną ilością środków mógłby przeprowadzić kompleksową termomodernizację. Zainstalować energooszczędne okna, drzwi wejściowe, zakupić całkowicie nowy system grzewczy. Budżety większości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są jednak na ogół dość skąpe. Dlatego warto decydować się na te rozwiązania, które przyniosą optymalne oszczędności przy racjonalnie zainwestowanych środkach. Tym właśnie jest 6 paliwo, czyli oszczędność energii i ciepła. - podsumowuje Tomasz Kwiatkowski.


Zasadniczo istnieją dwie podstawowe metody ocieplania: styropian i wełna mineralna. Choć obydwa materiały mają podobne właściwości izolacyjne, decydując się na tak długoterminową inwestycję jak termomodernizacja domu warto zdecydować się na to drugie rozwiązanie. Jakie są przewagi tego materiału?

Jedną z najważniejszych cech odróżniających wełnę od typowego styropianu jest bezpieczeństwo pożarowe. Skalna wełna mineralna ma najwyższą klasę odporności na ogień A1, co oznacza że jest wyrobem niepalnym. Dla porównania, analogiczne produkty styropianowe (klasy E lub F) przy kontakcie z ogniem palą się lub topią, wytwarzając mnóstwo dymu i płonących kropli. Dodatkowo skalna wełna jest produktem paroprzepuszczalnym, co w budynkach wielorodzinnych ma istotny wpływ na minimalizację występowania pleśni i grzybów. Decydując się na wełnę uzyskujemy dodatkowe korzyści, co przy budynkach wielorodzinnych jest nie do przecenienia - oprócz oszczędności wynikających z obniżenia rachunków za ogrzewanie, zabezpieczamy życie i mienie lokatorów przed następstwami ewentualnego pożaru, gwarantując im zdrowy klimat wewnątrz mieszkań.

źródło: ROCKWOOL Polska